Veiledning for uttak av prøver til bakteriologi (inkl. MLVA) v. 1.3

Ved bakteriologisk prøvetaking for diagnostiske formål, er det viktig å sikre seg sykdomsrelaterte bakterier og ikke bare miljøbakterier. Ta fortrinnsvis prøver fra svimere eller sekundært nylig døde fisk.

 

Ulike bakterier vil ha forskjellige vekstpreferanser. Generelt vil vi anbefale vanlig blodagar til uttak fra fisk i ferskvann og blodagar med salt til uttak fra fisk i saltvann. Ta gjerne kontakt med laboratoriet for å diskutere hvilken type skål som er best egnet.

 

For å sikre identifisering av det korrekte dominerende sykdomsrelaterte agenset, bør det tas vevsprøver fra 5-6 fisk.

 

Anbefalt utstyr:

         Skalpell

         Saks

         Pinsett

         Podeøse i plast (kan bestilles hos Blue Analytics)

Om man bruker flerbruks podeøse i metall, bør man ha med gass til avbrenning av denne.

         Agarplater (kan bestilles hos Blue Analytics)

         Vannfast tusj for merking av agarplater

         Emballasje for innsending

         Kjøleelement

 

 

Prosedyre for prøveuttak:

Ved prøvetaking for systemisk sykdom, er nyre det primære prøvetakingsvevet. Åpne fisken og dra indre organer til side slik at svømmeblæren blir avdekket. Dra svømmeblæren bort fra nyren uten at den berøres. Stikk deretter podeøsen gjennom nyreveggen for prøvetaking. Stryk så podeøsen ut på egnet skål.

 

Ved prøvetaking av sår, bør podeøsen føres under sår kanten for å unngå bakteriefloraen i området av såret som er direkte eksponert for vannmiljøet.

 

Utstryk på skål bør skje som vist på figur 1 for å oppnå en fortynnende effekt og dermed lettere kunne plukke bakteriekolonier for videre typing.

 

 

Oppbevaring og innsending:

         Agarplatene merkes og sikres (f.eks. med gummistrikk eller parafilm).

         Agarplatene sendes kjølt i beskyttende emballasje.

         Sporingsnummer for forsendelsen sendes til: mottak@blueanalytics.no.

         Etter avtale kan prøver også leveres hos Blue Analytics.

         Utfylt bestillingsskjema legges i en plastpose, og skal alltid følge med i innsendingspakken. Bestillingsskjema Histo_bakto, eller Bestillingsskjema MLVA Moritella viscosa

 

 

 

 

 

 

Leveringsadresse:

Blue Analytics AS

Kong Christian Frederiksplass 3, 1.etasje

5006 Bergen

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Stryk først ut på ca 1/3 av skål som vist (1). Stryk deretter 90 grader på utstryket som vist for 2 og 3. Dette for å fortynne første utstryk.