EQA-program, oversikt v. 1.9

Medisinsk biokjemi

Hematologi

        CRP (PNA)

        Hemoglobin (PNA)

        CRP hjertemarkør

        Hematologi (PNA)

        CRP

        Hematologi

        Glukose (PNA)

 

        Glukose

Koagulasjon

        HbA1c (PNA)

        D-dimer (PNA)

        HbA1c

        PT-INR (PNA)

        Hjertemarkører

        Parallellanalyse, PT-INR (PNA)

        Troponin T (PNA)

        Koagulasjon

        Kolesterol (PNA)

 

 

Mikrobiologi

Urin og avføring

        Helicobacter pylori, antistoff (PNA)

        Blod i avføring (PNA)

       Mononukleose, heterofile antistoff (PNA)

        hCG i urin (PNA)

        Streptokokk gr. A, antigen (PNA)

        U-Albumin/Kreatinin Ratio (PNA)

        SARS-CoV-2, antigen (PNA)

        Urin dyppekultur (PNA)

 

        Urinstrimmel (PNA)

Pre- og postanalyse

 

       Pre- og postanalyse (PNA)