EQA-program, oversikt v. 1.11

 

Oversikt over Noklus sine EQA-program

Medisinsk biokjemi

Hematologi

        CRP (PNA)

        Hemoglobin (PNA)

        CRP hjertemarkør

        Hematologi (PNA)

        CRP

        Hematologi

        Glukose (PNA)

 

        Glukose

Koagulasjon

        HbA1c (PNA)

        D-dimer (PNA)

        HbA1c

        D-dimer

        Hjertemarkører

        PT-INR (PNA)

        Troponin T (PNA)

        Parallellanalyse, PT-INR (PNA)

        Lipider (PNA)

        Koagulasjon

        Lipider

 

 

        Mikrobiologi

Urin og avføring

        Helicobacter pylori, antistoff (PNA)

        Blod i avføring (PNA)

       Mononukleose, heterofile antistoff (PNA)

        hCG i urin (PNA)

        Streptokokk gr. A, antigen (PNA)

        U-Albumin/Kreatinin Ratio (PNA)

        SARS-CoV-2, antigen (PNA)

        Urin dyppekultur (PNA)

 

        Urinstrimmel (PNA)

        Pre- og postanalyse

 

        Pre- og postanalyse (PNA)