EQA-program, oversikt v. 1.2

Medisinsk biokjemi

Hematologi

        CRP

        Hemoglobin

        CRP hjertemarkør *

        Hematologi

        CRP infeksjonsparameter *

        Hematologi *

        Glukose

 

        HbA1c

Koagulasjon

        Troponin T

        D-dimer

        Kolesterol

        PT-INR

 

        Parallellanalyse, PT-INR

Urin og feces

        Koagulasjon *

        Blod i feces

 

        hCG i urin

Mikrobiologi

        Urin-albumin

        Helicobacter pylori, antistoff

        Urin dyppekultur

        Mononukleose, heterofile antistoff

        Urinstrimmel

        Streptokokk gr. A, antigen

 

 

* Kun til sykehus- og private laboratorier

Preanalyse

 

        Pre- og postanalyse