Hvordan analysere eksterne kvalitetskontroller v. 1.1

Hensikt

Beskrive generell prosedyre for deltakere ved mottak av eksterne kvalitetskontroller fra Noklus og analyse av disse. Analysespesifikk informasjon og spesielle forhold som angår den enkelte analyse finner man under Laboratorieprosedyrer ved innlogging på "Min side" på hjemmesiden noklus.no

Beskrivelse

Utsendelsesdag

Noklus pakker og sender kontrollene med Posten. Kontrollene blir sendt med post om ettermiddagen på utsendelsesdagen, og ankommer vanligvis innen to dager.

Kontrollene ankommer

Pakk opp kontrollene ved ankomst. Sjekk at det er mottatt riktig kontrollmateriale til deres metode/ instrument og at kontrollmaterialet ikke er blitt ødelagt i transport. Dersom det er mottatt feil kontrollmateriale eller kontrollene er blitt skadet underveis, ta kontakt med Noklus på telefon 55 97 95 00 eller e-post (noklus@noklus.no) slik at det eventuelt kan sendes nye kontroller. Dersom kontrollene ikke blir analysert med en gang, oppbevar kontrollmaterialet i henhold til følgebrevet. De fleste kontrollene fra Noklus skal oppbevares i kjøleskap til de analyseres.

Analysering

        Ta kontrollene ut av kjøleskap slik at de når romtemperatur før analysering.

        Klargjør instrument/ hurtigtest (i henhold til produsentens brukerveiledning).

        Bland kontrollene godt før analysering. Den beste måten å gjøre dette på er å vende kontrollene opp og ned minst 10 ganger. Ikke rist kontrollene! På grunn av små volum er det ikke godt nok å plassere kontrollene på automatisk vippe.

        Analyser kontrollene i henhold til brukerveiledningen for instrumentet/metoden.

        Mer informasjon om analysering av de enkelte analysene, finner man i Laboratorieprosedyrer.

        Les av og rapporter resultatet på "Min side" eller eventuelt på svarskjema som fulgte med kontrollene. Sjekk at analysedato, resultat, lotnummer og utløpsdato for reagens er korrekt registrert.