Hvordan registrere resultater på "Min side" v. 1.0

Innlogging på MinSide

Brukernavn

labxxxx der xxxx er Noklus-nummeret dere har. Dette står blant annet på alle svarskjema.

Passord

I begynnelsen av 2020 benyttes det passordet dere alltid har benyttet. Vi vil åpne for at passordet kan endres. Når den muligheten vises, kan dere velge passordet selv.

Registrering av resultater på Noklus-kontroller

 

Mine Noklus kontroller

Viser alle kontrollprogram dere deltar på. Om et kontrollprogram er merket med grønt, er programmet åpent for å registrere svar.

Velge instrument for registrering

1)      Klikk knapp for aktuelt program for å åpne for registrering

2)      Om dere deltar med flere instrumenter på samme program, klikk på knapp for aktuelt program. Da kommer en undermeny for å velge aktuelt instrument

Bekreft instrument

Er dere registrert med rett instrument/metode?

1)      Hvis ja, klikk OK.

2)      Hvis nei,

a.      Finn aktuelt instrument/metode på nedtrekkslisten. OK.

b.      Er ikke instrumentet på nedtrekkslisten? Klikk OK likevel og noter i kommentarfeltet senere hvilket instrument dere benytter. Noklus vil legge dette inn i databasen.

Registrere resultater

1)      Analysedato velges fra kalender

2)      Registrer resultater

NB: Det må alltid registreres resultater om dato velges, og omvendt. Om du feilaktig velger dato for en kontroll der du ikke har resultater, må datoen fjernes (angre/delete).

Lotnr og utløpsdato

1)      Registrer lotnr nøyaktig slik det står på esken/boksen. I mange tilfeller har vi lagt inn en test på dette. Om det du legger inn ikke stemmer med testen, får du merknad om det. Det vil også vises et eksempel. Det er mulig å lagre selv om dette ikke stemmer.

2)      Utløpsdato registreres bare med måned og år.

3)      Registreres det ene, må det andre registreres også

4)      Når ferdig utfylt; velg «Neste».

 

Svare på spørsmål

Spørsmål som stilles kan variere fra program til program; kryss av for det som passer for ditt laboratorium. Eksempel på spørsmål som stilles er:

1)      Antall pasientprøver som analyseres månedlig på dette instrumentet?

2)      Hvem analyserte disse kontrollene?

3)      Hvor ofte analyserer dere intern analytisk kvalitetskontroll?

 

Kommentarer

1)      Dersom man ikke har hatt anledning til å utføre analyseringen kan man krysse av i en av standardkommentarene om årsak.

2)      Har man andre kommentarer gis disse i kommentarfeltet

 

Lagring

1)      Trykk Lagre

2)      Etter lagring vises bekreftelse på vellykket lagring i form av en oppsummering av den informasjon som er lagt inn.

3)      Oppsummeringen kan skrives ut ved å benytte skriv-ut knappen nederst på høyre side.

Så lenge kontrollprogrammet er åpent for registrering kan man gå inn igjen for å endre eller legge til data.

 

Om man får problemer med innlogging eller registrering, vennligst ta kontakt med Noklus på telefon 55979500 eller mail noklus@noklus.no