EQA-program, oversikt v. 1.6

Medisinsk biokjemi

Hematologi

        CRP

        Hemoglobin

        CRP hjertemarkør *

        Hematologi

        CRP infeksjonsparameter *

        Hematologi *

        Glukose

 

        Glukose *

Koagulasjon

        HbA1c

        D-dimer

        Troponin T

        PT-INR

        Kolesterol

        Parallellanalyse, PT-INR

 

        Koagulasjon *

Urin og feces

 

        Blod i avføring

Mikrobiologi

        hCG i urin

        Helicobacter pylori, antistoff

        Urin-albumin

        Mononukleose, heterofile antistoff

        Urin dyppekultur

        Streptokokk gr. A, antigen

        Urinstrimmel

 

 

Preanalyse

* Kun til sykehus- og private laboratorier

        Pre- og postanalyse