Helicobacter pylori, antistoff
Helicobacter pylori, antistoff v. 1.1

Helicobacter pylori, antistoff

Programkode

HP

Komponent(er)

Antistoff mot Helicobacter pylori

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som benytter kvalitativ metode til påvisning av serumantistoff mot Helicobacter pylori  

Kontrollmateriale

Humant serum med naturlig forekomst av antistoff mot Helicobacter pylori

Kommutabelt

Ja

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på anerkjent analysemetode

Antall nivå

3

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Mengde

200 µL

Antall utsendelser per år

1

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene