Blod i avføring v. 2.0

Blod i avføring

Programkode

FOB

Komponent(er)

Hemoglobin

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer blod i avføring med kvalitative analysemetoder

Kontrollmateriale

Kunstig avføring tilsatt humant hemolysert hemoglobin

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på tilsatt mengde komponent

Antall nivå

3

Antall utsendelser per år

1

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene