Blod i feces
Blod i feces v. 1.2

Blod i feces

Programkode

FOB

Komponent(er)

Hemoglobin

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer blod i feces med kvalitative metoder

Kontrollmateriale

Kunstig feces tilsatt humant hemolysert hemoglobin

Kommutabelt

Nei

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på tilsatt mengde komponent

Antall nivå

3

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Antall utsendelser per år

1

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene