CRP infeksjonsparameter * v. 2.0

CRP infeksjonsparameter

Programkode

SPLCRPI

Komponent(er)

C-reaktivt protein (CRP)

Beskrivelse

Programmet er rettet mot sykehus- og private laboratorier som analyserer CRP med store analyseinstrumenter (ikke PNA)

Kontrollmateriale

Humant ferskfrosset serum tilsatt humant CRP. Materialet er testet for kommutabilitet og er pasientlikt.

Fasitbestemmelse

Felles fasit kalkulert ut fra sertifisert referansemateriale

Antall nivå

2

Mengde

1,0 mL

Antall utsendelser per år

4

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene

Programmet er akkreditert etter NS/EN ISO/IEC 17043:2010