Mononukleose, heterofile antistoff v. 2.0

Mononukleose, heterofile antistoff

Programkode

MON

Komponent(er)

Heterofile antistoff mot Infeksiøs mononukleose

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer heterofile antistoff mot infeksiøs mononukleose med kvalitative analysemetoder

Kontrollmateriale

Humant serum med naturlig forekomst av heterofile antistoff mot infeksiøs mononukleose

Fasitbestemmelse

Fasit basert på bestemmelse av virusspesifikke antistoff (VCA-IGM)

Antall nivå

3

Mengde

200 µL

Antall utsendelser per år

1

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene