CRP
CRP v. 2.0

CRP

Programkode

CRP

Komponent(er)

C-reaktivt protein (CRP)

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer CRP med pasientnære instrumenter (PNA)

Kontrollmateriale

Humant K2EDTA-fullblod, tilsatt CRP, glukose, glykolyse- og bakterie-hemmer. Materialet er testet for kommutabilitet og er pasientlikt.

Fasitbestemmelse

Felles fasit kalkulert ut fra sertifisert referansemateriale

Antall nivå

2

Mengde

1,0 mL

Antall utsendelser per år

2

Resultatrapport til deltaker

Innen 30 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene

Programmet er akkreditert etter NS/EN ISO/IEC 17043:2010