HbA1c
HbA1c v. 2.0

HbA1c

Programkode

A)   HBA

B)   SPLHBA

Komponent(er)

Glykert hemoglobin (HbA1c)

Beskrivelse

A)   Programmet er rettet mot mindre medisinske laboratorier som analyserer HbA1c med pasientnære instrumenter (PNA)

B)   Programmet er rettet mot sykehus- og private laboratorier som analyserer HbA1c med store analysemaskiner (ikke PNA)

Kontrollmateriale

Humant K2EDTA-fullblod med naturlig forekomst av HbA1c. Materialet er pasientlikt (kommutabelt).

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på referansemetode

Antall nivå

2

Mengde

0,5 mL

Antall utsendelser per år

4

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene

Programmet er akkreditert etter NS/EN ISO/IEC 17043:2010