HbA1c
HbA1c v. 1.4

HbA1c

Programkode

A)   HBA

B)   SPLHBA

Komponent(er)

Glykert hemoglobin

Beskrivelse

A)   Programmet er rettet mot mindre medisinske laboratorier som analyserer HbA1c

B)   Programmet er rettet mot sykehus- og private laboratorier som analyserer HbA1c

Kontrollmateriale

Humant K2EDTA-fullblod med naturlig forekomst av HbA1c

Kommutabelt

Ja

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på referansemetode

Antall nivå

2

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Mengde

0,5 mL

Antall utsendelser per år

4

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene