Hjertemarkører *
Hjertemarkører * v. 1.3

Hjertemarkører

Programkode

SPLHM

Komponent(er)

CK-MB, myoglobin, NT-proBNP, troponin I og troponin T

Beskrivelse

Programmet er rettet mot sykehus- og private laboratorier som analyserer hjertemarkører

Kontrollmateriale

Poolet humant Li-heparinplasma fortynnet med humant natriumheparinplasma, sendes frosne

Kommutabelt

Ikke utredet

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater fra Norge og Sverige

Antall nivå

CK-MB og myoglobin: 1

NT, TNI og TNT: 2

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Mengde

1 mL

Antall utsendelser per år

6

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene

Annet

Kontrollmateriale produseres av Equalis i Sverige