Glukose *
Glukose * v. 1.0

Glukose

Programkode

SPLGLU

Komponent(er)

Glukose

Beskrivelse

Programmet er rettet mot sykehus- og private laboratorier som analyserer glukose i serum/plasma med store analysemaskiner (ikke PNA)

Kontrollmateriale

Humant ferskfrosset serum tilsatt humant glukose. Materialet er testet for kommutabilitet og er pasientlikt.

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på referansemetode

Antall nivå

2

Mengde

0,5 – 1,0 mL

Antall utsendelser per år

2

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene