Kolesterol
Kolesterol v. 1.2

Kolesterol

Programkode

KOL

Komponent(er)

Kolesterol

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer kolesterol

Kontrollmateriale

Humant serum med naturlig forekomst av kolesterol

Kommutabelt

Ja

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på referansemetode eller metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

2

Nivå

Normalt og/eller forhøyet

Mengde

0,5mL - 1,2 mL

Antall utsendelser per år

1

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene