Kolesterol
Kolesterol v. 2.0

Kolesterol

Programkode

KOL

Komponent(er)

Kolesterol

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer kolesterol med pasientnære instrumenter (PNA)

Kontrollmateriale

Humant serum med naturlig forekomst av kolesterol

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på referansemetode eller metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

2

Mengde

0,5mL - 1,2 mL

Antall utsendelser per år

1

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene