Streptokokk gr. A, antigen
Streptokokk gr. A, antigen v. 1.2

Streptokokk gr. A, antigen

Programkode

SA

Komponent(er)

Gruppe A-streptokokk antigen

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer gruppe A-streptokokk antigen med kvalitative metoder

Kontrollmateriale

Antigen fra varmedrepte gruppe A-streptokokker i fosfatbufret saltvann (PBS) tilsatt fargeindikator

Kommutabelt

Ja

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på tilsatt mengde komponent

Antall nivå

3

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Mengde

100 µL

Antall utsendelser per år

1

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene