Urinstrimmel v. 2.0

Urinstrimmel

Programkode

UST

Komponent(er)

Glukose, protein, nitritt, hemoglobin og leukocytter

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer ulike komponenter i urin med semikvantitative analysemetoder

Kontrollmateriale

Human urin, tilsatt glukose, albumin, nitritt, hemolysat og esterase (elastase)

Fasitbestemmelse

Protein, glukose: Felles fasit basert på anerkjent analysemetode

Blod, leukocytter: Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Nitritt: Felles fasit basert på tilsatt mengde komponent

Antall nivå

2

Mengde

5,5 mL

Antall utsendelser per år

1

Resultatrapport til deltaker

Innen 30 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene