Urinstrimmel
Urinstrimmel v. 1.2

Urinstrimmel

Programkode

UST

Komponent(er)

Glukose, albumin, nitritt, hemoglobin og leukocytter

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer ulike komponenter i urin med semikvantitative metoder

Kontrollmateriale

Human urin, tilsatt glukose, albumin, nitritt, hemolysat og esterase (elastase)

Kommutabelt

Ja

Fasitbestemmelse

Protein, glukose: Felles fasit basert på anerkjent analysemetode

Blod, leukocytter: Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Nitritt: Felles fasit basert på tilsatt mengde komponent

Antall nivå

2

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Mengde

5,5 mL

Antall utsendelser per år

1

Tilbakemelding til deltaker

Innen 30 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene