Urin-albumin v. 2.0

Urin-albumin

Programkode

UA

Komponent(er)

Urin-albumin og urin-albumin/kreatinin-ratio

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer urin-albumin og urin-albumin/kreatinin-ratio med pasientnære instrumenter, kvantitative eller semikvantitative analysemetoder

Kontrollmateriale

Human urin med naturlig forekomst av albumin og kreatinin

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

2

Mengde

1,8 mL

Antall utsendelser per år

2

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene