Urin-albumin
Urin-albumin v. 1.2

Urin-albumin

Programkode

UA

Komponent(er)

Urin-albumin og urin-albumin/kreatinin-ratio

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer Urin-albumin og eventuelt urin-albumin/kreatinin-ratio kvantitativt eller semikvantitativt

Kontrollmateriale

Human urin med naturlig forekomst av albumin og kreatinin

Kommutabelt

Ja, for de fleste metoder

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

2

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Mengde

1,8 mL

Antall utsendelser per år

2

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene