Pre- og postanalyse v. 2.0

Pre- og postanalyse

Programkode

PREA

Beskrivelse

Elektronisk spørreundersøkelse som omhandler rutiner før, under og etter prøvetaking og analysering av blod og urinprøver. Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som tar og/eller analyserer blod og urinprøver pasientnært (PNA). Deltaker mottar rapport med sine og alles resultater med henvisning til aktuelle retningslinjer, standarder og prosedyrer.

Antall utsendelser per år

1

Resultatrapport til deltaker

Innen 30 arbeidsdager etter utsendelse av spørreskjema