PT-INR
PT-INR v. 1.4

PT-INR

Programkode

INR

Beskrivelse

Måling av Protrombintid - International Normalized Ratio.

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer protrombintid i enheten INR (International Normalized Ratio) på pasientnært utstyr.

Kontrollmateriale

Kommersielle kontroller; flytende eller frysetørret plasma

Kommutabelt

Nei

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

1 eller 2

Nivå

Normalt og/eller forhøyet

Mengde

Ulik, avhengig av metode

Antall utsendelser per år

2

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene