PT-INR
PT-INR v. 2.0

PT-INR

Programkode

INR

Komponent(er)

Protrombintid internasjonal normalisert ratio (PT-INR)

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer PT-INR med pasientnære instrumenter (PNA)

Kontrollmateriale

Kommersielle kontroller; flytende eller frysetørret plasma. Materialet er ikke pasientlikt (kommutabelt).

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

1 eller 2, avhengig av instrument

Mengde

Ulik, avhengig av instrument

Antall utsendelser per år

2

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene