D-dimer
D-dimer v. 2.0

D-dimer

Programkode

DIM

Komponent(er)

D-dimer

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer D-dimer med pasientnære instrumenter (PNA), kvantitative eller kvalitative analysemetoder

Kontrollmateriale

Humant serum fortynnet med buffer og tilsatt D-dimer. Materialet er ikke pasientlikt (kommutabelt).

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

2

Mengde

0,6 mL / 3,0 mL

Antall utsendelser per år

2

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene