D-dimer
D-dimer v. 1.2

D-dimer

Programkode

DIM

Komponent(er)

D-dimer

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer D-dimer kvantitativt eller kvalitativt

Kontrollmateriale

Humant serum fortynnet med buffer og tilsatt D-dimer

Kommutabelt

Nei

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

2

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Mengde

0,6 mL / 3 mL

Antall utsendelser per år

2

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene