hCG i urin
hCG i urin v. 1.3

hCG i urin

Programkode

hCG

Komponent(er)

Humant koriongonadotropin (hCG) i urin

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer hCG i urin med kvalitative metoder

Kontrollmateriale

Human urin tilsatt naturlig eller frysetørret hCG

Kommutabelt

Ja

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på anerkjent analysemetode

Antall nivå

2

Nivå

Normalt og/eller forhøyet

Mengde

5,5 mL

Antall utsendelser per år

1

Tilbakemelding til deltaker

Innen 30 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene