hCG i urin
hCG i urin v. 2.0

hCG i urin

Programkode

hCG

Komponent(er)

Humant koriongonadotropin (hCG) i urin

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer hCG i urin med kvalitative analysemetoder

Kontrollmateriale

Human urin tilsatt naturlig eller frysetørret hCG

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på anerkjent analysemetode

Antall nivå

2

Mengde

5,5 mL

Antall utsendelser per år

1

Resultatrapport til deltaker

Innen 30 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene