Hemoglobin
Hemoglobin v. 2.0

Hemoglobin

 

Programkode

HB

 

Komponent

Hemoglobin

 

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer hemoglobin med pasientnære instrumenter (PNA)

 

Kontrollmateriale

Humant K2EDTA-fullblod, tilsatt glukose, CRP, glykolyse- og bakterie-hemmer. Materialet er testet for kommutabilitet og er pasientlikt.

 

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på referansemetode

 

Antall nivå

2

 

Mengde

1,0 mL / 1,5 mL

 

Antall utsendelser per år

2

 

Resultatrapport til deltaker

Innen 30 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene

 

Programmet er akkreditert etter NS/EN ISO/IEC 17043:2010