Hemoglobin
Hemoglobin v. 1.1

Hemoglobin

Programkode

HB

Komponent

Hemoglobin

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer hemoglobin med pasientnære instrumenter og celletellere

Kontrollmateriale

Humant K2EDTA-fullblod, tilsatt glukose, CRP, glykolyse- og bakterie-hemmer

Kommutabelt

Ja

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på referansemetode

Antall nivå

2

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Mengde

1 mL / 1,5 mL

Antall utsendelser per år

2

Tilbakemelding til deltaker

Innen 30 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene