Hematologi
Hematologi v. 2.0

Hematologi

Programkode

HEM

Komponent(er)

Celletelling:

        Leukocytter (LPK)

        Erytrocytter (EPK)

        Trombocytter (TPK)

        Hemoglobin (Hb)

        Erytrocyttvolumfraksjon (EVF)

        Middelcellevolum (MCV)

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer hematologiprøver med pasientnære instrumenter (PNA)

Kontrollmateriale

Humant stabilisert CPD-adenin-blod

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

2

Mengde

1,0 mL/1,5 mL

Antall utsendelser per år

2

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene