Hematologi *
Hematologi * v. 1.3

Hematologi

Programkode

SPLHEM

Komponent(er)

Celletelling:

        Leukocytter (LPK)

        Erytrocytter (EPK)

        Trombocytter (TPK)

        Retikulocytter

        Hemoglobin (Hb)

        Erytrocyttvolumfraksjon (EVF)

        Middelcellevolum (MCV)

        Middelcellehemoglobin (MCH)

        Middelcelle hemoglobinkonsentrasjon (MCHC)

        Pasient middel-MCV (PM-MCV)

        Pasient middel-MCH (PM-MCH)

        Pasient middel-MCHC (PM-MCHC)

        Red cell distribution width (RDW)

        Retikulocytthemoglobin (CHr/RETHe)

 

Differensialtelling:

        Lymfocytter, Monocytter, Neutrofile granulocytter, Eosinofile granulocytter, Basofile granulocytter, LUC-celler

Beskrivelse

Programmet er rettet mot sykehus- og private laboratorier som analyserer hematologiprøver med 5 eller 6 parts differensialtelling av hvite blodlegemer

Kontrollmateriale

Humant, stabilisert CPD-adeninblod til telling av blodlegemer og retikulocytter

Humant K2-EDTA-blod til differensialtellingen

Kommutabelt

Under utredning

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

1

Nivå

Normalt

Mengde

3 mL

Antall utsendelser per år

4

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene