Urin dyppekultur v. 2.0

Urin dyppekultur

Programkode

UD

Komponent(er)

Urinveispatogene bakterier

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som vurderer urin dyppekultur pasientnært (PNA)

Kontrollmateriale

Bilde med eller uten oppvekst av urinveispatogene bakterier

Fasitbestemmelse

Felles fasit basert på tilsatt mengde komponent og vurderinger fra mikrobiologiske laboratorier

Antall nivå

1 (Negativ, renkultur eller blandingsflora)

Antall utsendelser per år

1

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene