Koagulasjon * v. 2.0

Koagulasjon

 

Programkode

SPLKOAG

 

Komponent(er)

Protrombintid internasjonal normalisert ratio (PT-INR), aktivert partiell tromboplastintid (APTT) og fibrinogen

 

Beskrivelse

Programmet er rettet mot sykehus- og private laboratorier som analyserer PT-INR, APTT og fibrinogen

 

Kontrollmateriale

Humant ferskfrosset citratplasma fra personer med eller uten antikoagulasjonsbehandling. Sendes frosne.

 

Fasitbestemmelse

PT-INR: Felles fasit basert på deltakernes resultater

APTT, fibrinogen: Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

 

Antall nivå

2

 

Mengde

0,5 mL

 

Antall utsendelser per år

4

 

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene

 

Programmet er akkreditert etter NS/EN ISO/IEC 17043:2010