Koagulasjon *
Koagulasjon * v. 1.3

Koagulasjon

Programkode

SPLKOAG

Beskrivelse

Måling av:

Protrombintid – International Normalized Ratio (PT-INR), Aktivert Partiell Tromboplastin Tid (APTT) og fibrinogen.

Programmet er rettet mot sykehus- og private laboratorier som analyserer koagulasjonsprøver.

Kontrollmateriale

Humant ferskfrosset citratplasma fra personer med eller uten antikoagulasjonsbehandling, sendes frosne

Kommutabelt

Ja

Fasitbestemmelse

PT-INR: Kalibratorspesifikk fasit basert på deltakernes resultater

APTT, fibrinogen: Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

2

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Mengde

0,5 mL

Antall utsendelser per år

4

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene