Troponin T
Troponin T v. 2.0

Troponin T

Programkode

TNT

Komponent(er)

Troponin T

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer troponin T med pasientnære instrumenter (PNA)

Kontrollmateriale

Humant serum med naturlig forekomst av Troponin T

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

2

Mengde

500 µL

Antall utsendelser per år

2

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene