Troponin T
Troponin T v. 1.1

Troponin T

Programkode

TNT

Komponent(er)

Troponin T

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer troponin T med pasientnære instrumenter

Kontrollmateriale

Humant serum med naturlig forekomst av troponin T

Kommutabelt

Nei

Fasitbestemmelse

Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

Antall nivå

2

Nivå

Patologisk

Mengde

500 µL

Antall utsendelser per år

2

Tilbakemelding til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene