Glukose
Glukose v. 1.2

Glukose

Programkode

GLU

Komponent(er)

Glukose

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer glukose

Kontrollmateriale

Kontrollmateriale tilpasset instrument:

1.    Humant K2EDTA-fullblod, tilsatt glukose, CRP, glykolyse- og bakteriehemmer eller

2.    Humant serum tilsatt glukose

Kommutabelt

1.    Ja, for noen instrumenter

2.    Ja

Fasitbestemmelse

1.    Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

2.    Felles fasit basert på referansemetode

Antall nivå

2

Nivå

Normalt og/eller patologisk

Mengde

1.      EDTA: 1 mL

2.      Serum: 0,5 mL

Antall utsendelser per år

2

Tilbakemelding til deltaker

Innen 30 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene