Glukose
Glukose v. 2.0

Glukose

Programkode

GLU

Komponent(er)

Glukose

Beskrivelse

Programmet er rettet mot medisinske laboratorier som analyserer glukose med pasientnære instrumenter (PNA)

Kontrollmateriale

Kontrollmateriale er tilpasset instrumentene. To materialer blir sendt ut:

1.    Humant K2EDTA-fullblod, tilsatt glukose, CRP, glykolyse- og bakteriehemmer. Materialet er testet for kommutabilitet og er pasientlikt for noen instrumenter.

2.    Humant serum tilsatt glukose. Materialet er testet for kommutabilitet og er pasientlikt.

Fasitbestemmelse

1.    Metodespesifikk fasit basert på deltakernes resultater

2.    Felles fasit basert på referansemetode

Antall nivå

2

Mengde

1.      EDTA: 1,0 mL

2.      Serum: 0,5 mL

Antall utsendelser per år

2

Resultatrapport til deltaker

Innen 30 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene

Programmet er akkreditert etter NS/EN ISO/IEC 17043:2010