Parallellanalyse, PT-INR v. 2.0

Parallellanalyse PT-INR

Programkode

PA

Komponent(er)

Protrombintid internasjonal normalisert ratio (PT-INR)

Beskrivelse

Programmet er rettet mot utvalgte legekontor som analyserer PT-INR i prøver fra pasienter som står på Marevan. Prøvene sendes deretter til Noklus for parallellanalysering med sykehusmetode. Programmet gjelder kun for utvalgte instrumenter og utvalgte deltakere.

Antall utsendelser per år

1

Resultatrapport til deltaker

Innen 25 arbeidsdager etter utsendelse av kontrollene